Građevinski radovi

Građevinske usluge koje nudimo:

 Građevinski radovi
  • Izgradnja, dogradnja i adaptacija 
  • Kompletna izgradnja Vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, 
  • Dogradnja i adaptacija starih objekata, kuća i zgrada 
  • Sistem "ključ u ruke" 
  • Zidarski radovi 
  • Zidanje zidova punom opekom /pregradni i nosivi zidovi/, 
  • Zidanje zidova blok opekom /P+pregradni i nosivi zidovi/, 
  • Zidanje zidova fasadnom opekom, zidanje zidova Siporexom /Ytong/ 
  • Zidanje dimnjaka i ventilacijskih kanala. 
  • Zemljani radovi 
  • Skidanje humusa, 
  • Iskop zemlje I, II, III, i IV kategorije, 
  • Odvoz iskopane zemlje na deponij,
  • Nasipavanje i nabijanje,
  • Nanošenje humusa i ozelenjivanje zemljane površine,
  • Uređenje okoliša
  • Armirano-betonski radovi
  • Betoniranje temelja /trakasti temelji/
  • Betoniranje AB ploča, stupova, zidova, nadvoja, stepenica. Serklaža i vijenaca
  • Betoniranje kosih AB ploča /Krovne ploče/
  • Tesarski radovi
  • Izrada jednostrane oplate /potporni zidovi, kanali i sl./,
  • Izrada dvostrane oplate /temelji i zidovi/,
  • Izrada Trostrane oplate /nadvoji, ploče i stepenice/,
  • Izrada četverostrane ili kružne oplate /stupovi/,
  • Armirački radovi
  • Izrada armature za ploče, zidove, stupove, grede, serklažne vjence, nadvoje,
  • stepenice itd.
  • Drvene krovne konstrukcije
  • Izrada svih vrsta krovnih konstrukcija (Kompletno krovište)
  • Žbukanja
  • Žbukanje vanjskih zidova, 
  • Žbukanje unutarnjih zidova,
  • Žbukanje stropova,
  • Žbukanje stupova, greda, nadvoja itd.
  • Knauf
  • Izvođenje knauf pregrada, plafona
  • Oblaganje zidova
  • Podopolagački radovi
  • Polaganje parketa, laminata i brodskog poda
  • Izolaterski radovi
  • Toplinske izolacije (zidovi, stropovi, podovi i krovovi)
  • Zvučne izolacije (zidovi, stropovi, podovi i krovovi)
  • Hidro-izolaterski radovi
  • Izrada horizontalnih izolacija (ploče)
  • Izrada vertikalnih izolacija (zidovi, stupovi, stepenice)
  • Cementne vanjske i unutarnje glazure Soboslikarsko - ličilački radovi
 Građevinski radovi
 Građevinski radovi
 Građevinski radovi
 Građevinski radovi
 
 
slika3.jpg